Trololo
Турнир за Купата на Декана, 2012
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
За осми декември Ели беше в най-странния хотел, в който някога беше отсядала. Той беше двоичен. Имаше два портиера, два асансьора, два входа… Както и всичко в него беше надписано в двоичен запис – включително номерата на стаите (които иначе биха били надписани с числата от 1 до N). Не случайно хотелът беше оценен като 101-звезден. Така де, петзвезден, ама, нали...

За цифрите беше ползван елегантен фонт, като нулите бяха изцяло кръгли, а единиците – като огледален образ на буквата 'Г'. Яко!

Като цяло всичко беше перфектно, докато Ели и нейните състуденти не… отпразнуваха подобаващо празника. Това доведе нашата героиня до особено "трололо" настроение. По някое време тя реши, че ще е много забавно да обръща цифрите '1' наобратно, като ги прави да изглеждат като английско 'L'. И така номерата на стаите изглеждаха като, например, "LOLOLO" (за стая 42).

След като студентите си тръгнаха, собственикът на хотела установи, че Ели е минала и обърнала всички единици от стая с номер L до стая с номер R, включително. Помогнете му да изчисли колко обръщания трябва да направи, за да ги върне в нормалното им състояние.
Вход
На единствен ред на стандартния вход ще бъдат зададени две цели числа L и R, указващи от коя до коя стая е "обработила" Ели. За простота, тези числа ще бъдат дадени в десетична бройна система.
Изход
На стандартния изход изведете едно цяло число - колко обръщания трябва да направи собственикът на хотела, за да върне числата в нормалния им вид.
Ограничения
  • 1 ≤ LR ≤ 1,000,000,000
Примерен Вход Примерен Изход
3 1015
13 4286
1234567 891011121145973137
В първия пример номерата на стаите са {11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001, 1010}. Сумирайки единиците в двоичния им запис получаваме 2 + 1 + 2 + 2 + 3 + 1 + 2 + 2 = 15.
Мрън!